Notice: Undefined variable: plugin in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-content/plugins/like-box-widget-for-facebook/facebook-widget.php on line 53

Deprecated: Function register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: Function register_widget_control is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_widget_control() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Notice: Undefined variable: plugin in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-content/plugins/wp-fb-fan-box/wp-fb-fan-box.php on line 71

Deprecated: Function register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: Function register_widget_control is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_widget_control() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031
"מלחמה" עם רגשות – משחק ליצירת מודעות רגשית | מרכז דוב רויטמן

"מלחמה" עם רגשות – משחק ליצירת מודעות רגשית

משחק פשוט זה. יעיל מאד עם ילדים אשר להם מודעות מצומצמת לגבי רגשותיהם ורגשות בכלל. בעזרת המשחק ניתן להרחיב את אוצר הרגשות וכמו כן לחקור רגשות ספציפיים הרלוונטיים לילד.

המשחק יכול לשמש הן להנחיה בקבוצה והן להנחיה פרטנית. (במקרה של הנחיה פרטנית על המנחה להשתתף במשחק).

המשחק מאפשר להתמקד בקשר בין רגשות להתנהגות וניתן לדסקס, בהתאם, עם הילד על אפשרויות ואלטרנטיביות שונות של התנהגות אל מול הרגשות השונים.

כשמשוחקים בקבוצה, המשחק נותן למשתתפים את הפרספקטיבה שכל אדם בוחר להתנהל אחרת אל מול רגשות זהים.

כמו כן, המשחק יכול לשמש ככלי להבנה ולפישוט של רגשות מורכבים. למשל, אפשר למקד את הילד ולבקש ממנו :"מכל הקלפים שאספת בסיבוב הזה תבחר את הפרצוף המתאים ביותר למישהו שעבר תאונה, או ממשהו שקיבל ציון 60 במבחן במתמטיקה וכו.

מטרות המשחק:

  • ליצור כימיה עם המונחה.
  • להעלות למודעות מגוון רגשות.
  • לעודד ביטוי רגשות.
  • לחדד את הקשר בין רגש להתנהגות.
  • לתת לגיטימציה לרגשות קשים.
  • לבחון דרכי התנהגות אל מול רגשות שונים.

[צפייה בתוכן זה שמורה אך ורק למנויי החממה]

לקבלת גישה לתוכן זה ולהצטרפות לחממה   לחצו כאן

מחשבה 1 על “"מלחמה" עם רגשות – משחק ליצירת מודעות רגשית

כתוב/כתבי תגובה

אנו רוצים לוודא שאתה לא מכונה *