Notice: Undefined variable: plugin in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-content/plugins/like-box-widget-for-facebook/facebook-widget.php on line 53

Deprecated: Function register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: Function register_widget_control is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_widget_control() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Notice: Undefined variable: plugin in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-content/plugins/wp-fb-fan-box/wp-fb-fan-box.php on line 71

Deprecated: Function register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: Function register_widget_control is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_widget_control() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031
שיעור וירטואלי – איך לדלות רווח משני בעת הנחיית ילדים | מרכז דוב רויטמן

שיעור וירטואלי – איך לדלות רווח משני בעת הנחיית ילדים

לדלות רווח משני הוא שלב קריטי בהנחיית ילדים ונוער.
בקורס התמחות הנחיית ילדים ובני נוער בעזרת 
NLP, לומדים מספר דרכים לעשות זאת.
מכיוון שזאת מסוכה משמעותית ביותר במקרים כה רבים של הנחיית ילדים ונוער, 
החלטתי ללמד את אחת הדרכים להעלות רווח משני אצל ילדים ובני נוער בשיעור וירטואלי פתוח.

השיעור הוירטואלי ייתן מענה לשאלות הבאות:

  • מה זה רווח משני?
  • למה אנו פוגשים רווח משני בעת הנחיית ילדים ובני נוער?
  • למה חשוב לא להתעלם מהרווח המשני בעת הנחיית ילדים ובני נוער?
  • איך גורמים לילדים ובני נוער להבין את ההשפעה של הרווח המשני?
  • איך לעזור לילדים ובני נוער להעלות את הרווח המשני למודעות?
  • מה עושים לאחר שהעלנו את רווח המשני למודעות, אצל ילדים ובני נוער?

בסוף השיעור אציג את הפרטים והאפשרויות להתמחות בהנחיית ילדים ובני נוער 
בעזרת דמיון מודרך ו-NLP שיפתחו בשנת הלימודים הקרובה.

 

 

לפרטים על קורס התמחות בהנחיית ילדים ובני נוער לבעלי הסמכה ב-NLP לחצו כאן

לפרטים על קורס NLP Practitioner בהתמחות בילדים ובני נוער לחצו כאן

בהצלחה 🙂

כתוב/כתבי תגובה

אנו רוצים לוודא שאתה לא מכונה *