Notice: Undefined variable: plugin in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-content/plugins/like-box-widget-for-facebook/facebook-widget.php on line 53

Deprecated: Function register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 5453

Deprecated: Function register_widget_control is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_widget_control() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 5453

Notice: Undefined variable: plugin in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-content/plugins/wp-fb-fan-box/wp-fb-fan-box.php on line 71

Deprecated: Function register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 5453

Deprecated: Function register_widget_control is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_widget_control() instead. in /home/smarttoo/domains/smarttools.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 5453
החנות שלי – פעילות קבוצתית | מרכז דוב רויטמן

החנות שלי – פעילות קבוצתית

דימוי והערכה עצמתי גבוהים הם הכרחיים על מנת להבטיח שכל ילד ונער יוכל לבטא את הפוטנציאל הטמון בו.
יצירה של דימוי והערכה עצמית גבוהים תלויים במידה רבה בהכרה עצמית: במיומנויות, בתכונות וביכולות של כל ילד ונער.
כך שכל אחד יוכל, בשלב ראשון,  לזהות את החוזקות והחולשות שלו, בהמשך להיתרם ולהתמלא מהחוזקות ובסוף לבחור
איך להתמודד עם החולשות מתוך ידיעה שחולשותיו הן רק חלק מהחוויה האישית שלו.

הפעילות הקבוצתית "החנות שלי" מעודדת ילדים ובני נוער לגלות את המיומנויות, התכונות והיכולות שלהם, להכריז עליהן
בתוך קבוצה של שווים ולהתחיל להביא אותן לידי ביטוי ביומיום.

מטרות פעילות "החנות שלי"

  • לזהות ולהעריך את הייחודיות שבהם.
  • להכיר בייחודיות של אחרים.
  • לתת לגיטימציה להביא לידי ביטוי את הייחודיות שבכל אחד ואחת.
  • למצוא דרכים מתאימות לכל ילד ונער לבטא את הייחודיות שבו.
  • להוביל את חברי הקבוצה להבין איך כל אחד, בעזרת המיומנויות והיכולות שלו, יכול לתרום ולעזור לאחר

[צפייה בתוכן זה שמורה אך ורק למנויי החממה]

לקבלת גישה ולהצטרפות לחממה לחצו כאן

בהצלחה  🙂

כתוב/כתבי תגובה

אנו רוצים לוודא שאתה לא מכונה *